Regulamin - Shop.Cs-Classic.pl

§ Pojęcia

 • Sklep - strona internetowa dostępna pod adresem: shop.cs-classic.pl
 • Sprzedawca - Firma
  PLSETTI Karol Skupień
  NIP: 9252119656
  REGON: 368396406
  oś. Kopernika 8b/2
  67-100 Nowa Sól, Polska
  Kontakt: [email protected]
 • Kupujący - osoba fizyczna zawierająca umowę zakupu w ramach Usług ze Sprzedawca
 • Usługa - wirtualna usługa oferowana na stronie Sklep na czas określony lub jednorazowa, która aktywuje się od razu po zakupie zgodna z opisem dostępnym w formularzu zakupu
 • Portfel - wirtualne miejsce przechowujące wPLN
 • wPLN - wirtualne punkty, pozwalające na zakup Usług w sklepie

§ Wstęp

 1. Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane na stronie w chwili składania zamówienia
 2. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej podawane są w wPLN
 3. Zawarcie umowy między dwiema stronami następuje w chwili złożenia zamówienia
 4. Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia
 5. Cena produktu, który w chwili zamówienia jest niedostępny, może ulec zmianie
 6. Oferta Usług na stronie Sklep skierowana jest do osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Osoby prowadzące działalność gospodarczą lub osobowości prawne powinny najpierw skontaktować się ze Sprzedawca poprzez kontakt mailowy.
 7. Serwery Cs-Classic.pl oraz Sklep nie są w żaden sposób powiązane z firmą Valve Corporation, ani nie są przez tę firmę wspierane. Wszelkie wpłaty są przekazywane na rzecz firmy PLSETTI Karol Skupień.

§ Dodatkowe informacje

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz ich wycofania z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdej chwili, a także do zmiany oferty danej usługi
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia. W przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz, gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin, Sprzedawca odstąpi od realizacji usługi
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Użytkownika w trakcie składania zamówienia
 • Usługodawca nie odpowiada za błędnie wysłane SMS / PRZELEWY.
 • Usługodawca nigdy nie prosi o podanie hasła do konta w serwisie
 • Rejestrując się w Sklepie, akceptujesz jego regulamin.

§ Reklamacje

 • Jeśli płatność nie została uwzględniona z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy, Użytkownik powinien poinformować o tym fakcie Usługodawcę, kierując w tym celu wiadomość na adres e-mail: [email protected]
 • Użytkownik zdaje sobie sprawę, że natychmiastowe skorzystanie z wirtualnej Usługi oznacza utratę prawa do odstąpienia od umowy z Usługodawcą oraz z jego Dostawcą (np. po wysłaniu SMS-Premium, przesłaniu przelewu online lub przekazaniu środków PaySafeCard)
 • Użytkownik potwierdza, że w chwili złożenia zamówienia zapoznał się z regulaminem Sklepu oraz regulaminem serwera, którego dotyczy dana usługa

§ Operatorzy płatności

 • Płatności SMS obsługuje firma:
  CashBill S.A.,
  ul. Sobieskiego 2
  40-082 Katowice, Polska
  NIP: 6292410801
  REGON: 241048572
  KRS: 0000323297
 • Płatności przelewem obsługuje firma:
  CashBill S.A.,
  ul. Sobieskiego 2
  40-082 Katowice, Polska
  NIP: 6292410801
  REGON: 241048572
  KRS: 0000323297
 • Sklep nie odpowiada za problemy wynikające z błędów przy pracach serwisów wyżej wymienionych firm
 • W przypadku problemów wynikających z błędu operatora płatności, należy skontaktować się z operatorem płatności