Zakupisz tutaj wszystkie dostępne usługi na serwerach

Przeczytaj uważnie wszystkie informacje znajdujące się na stronie!

FORUM

[Cs-Classic [COD MOD 201]] Przeniesienia XP

Jak działa przeniesienie XP?
Po zakupie otrzymujesz daną ilość przeniesień na swoim koncie, które nie wygasają (*UWAGA).
Żeby użyć przeniesienie, wystarczy skorzystać z komendy !przeniesxp lub !przenieslvl.
Następnie proszę zwracać uwagę na informacje zawarte w menu by nie doszło do problemu!
Pamiętaj, że nie możesz przenosić xp z klas, do których nie masz dostępu!

*UWAGA: Przeniesienia mogą zniknąć, ponieważ nieaktywność dłuższa niż 2 miesiące oznacza usunięcie Twojego wpisu w bazie!
Przeniesienia nie zsumują Twojego xp